Přeskočit na obsah

Program valné hromady

Program valné hromady Unie destilatérů dne 13.6.2023 v Bohdanči.

 • 10:30 – Začátek valné hromady
  1. Zahájení – předseda UD 
  2. Schválení navrženého programu – tajemník 
  3. Volba komisí – mandátní a návrhové – tajemník 
  4. Zpráva o hospodaření za rok 2022 – předseda kontrolní komise 
  5. Zpráva o činnosti UD za rok 2022 – předseda UD
  6. Návrh plánu činnosti UD – tajemník 
  7. Diskuze členů UD – doplnění plánu činnosti na základě připomínek členské základny 
  8. Návrh usnesení valné hromady – předseda návrhové komise
  9. Ukončení VH – předseda UD 
 • 12:00 – Oběd
 • 13:00 Odborné přednášky
  1. Předseda UD prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. – Laboratorní zjišťování kvality ovocných destilátů
  2. doc. Ing. Adéla Fraňková, Ph.D., Katedra kvality a bezpečnosti zemědělských produktů – Další možnosti zpracování pecek z pálenic
  3. Generální ředitelství cel – návrhy změn v zákoně o lihu a diskuke
   • plk. Ing. Jan Boháč, MBA – ředitel odboru 23 – Daní GŘC,
   • plk. Ing. Tomáš Novák – vedoucí odd. 231 – Metodiky daní GŘC.
 • 16:00 – Exkurze ve firmě Agnes, Zelená Bohdaneč
  • Návštěva palírny, pivovaru a pršutárny

18:30 – Závěr

Po ukončení bude následovat volná diskuze, ochutnávka vzorků, výměna zkušeností a názorů (případně až do rána 😊 )

Kvasu zdar!