Přeskočit na obsah

Program valné hromady Unie destilatérů 2022

Zveme členy Unie destilatérů na valnou hromadu.

Program valné hromady Unie destilatérů dne 18.8.2022 ve Vizovicích

10:30 – Začátek valné hromady

 1. Zahájení – předseda UD
 2. Schválení navrženého programu – tajemník
 3. Volba komisí – mandátní a návrhové – tajemník
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2021 – předseda kontrolní komise
 5. Zpráva o činnosti UD za rok 2021 – předseda UD
 6. Návrh plánu činnosti UD – tajemník
 7. Diskuze členů UD – doplnění plánu činnosti na základě připomínek členské                  základny
 8. Návrh usnesení valné hromady – předseda návrhové komise
 9. Ukončení VH – předseda UD

12:00 – Oběd

13:00 Odborné přednášky

 • GŘ Cel
 • SPZI
 • Zástupce UVDL (Unie výrobců a distributorů lihu)
 • Anton Paar

16:00 – Exkurze ve firmě R. Jelínek – nová technologie egalizace

17:30 – Závěr

Každý člen UD, který přihlásí minimálně 10 vzorků do Jelínkova vizovického koštu (jenž proběhne následující den 19.8.2022), získá místo v degustační komisi a může se zúčastnit celého programu koštu. Vzorky je třeba doručit alespoň s měsíčním předstihem. Ubytování si každý zařizuje individuálně.