Program valné hromady Unie destilatérů 2022

Zveme členy Unie destilatérů na valnou hromadu.

Program valné hromady Unie destilatérů dne 18.8.2022 ve Vizovicích

10:30 – Začátek valné hromady

1. Zahájení – předseda UD

            2. Schválení navrženého programu – tajemník

            3. Volba komisí – mandátní a návrhové – tajemník

            4. Zpráva o hospodaření za rok 2021 – předseda kontrolní komise

            5. Zpráva o činnosti UD za rok 2021 – předseda UD

            6. Návrh plánu činnosti UD – tajemník

            7. Diskuze členů UD – doplnění plánu činnosti na základě připomínek členské                  základny

            8. Návrh usnesení valné hromady – předseda návrhové komise

            9. Ukončení VH – předseda UD        

12:00 – Oběd

13:00 Odborné přednášky

            1. GŘ Cel

            2. SZPI

            3. Zástupce UVDL

16:00 – Exkurze ve firmě R. Jelínek – nová technologie egalizace

17:30 – Závěr

Každý člen UD, který přihlásí minimálně 10 vzorků do Jelínkova vizovického koštu (jenž proběhne následující den 19.8.2022), získá místo v degustační komisi a může se zúčastnit celého programu koštu. Vzorky je třeba doručit alespoň s měsíčním předstihem. Ubytování si každý zařizuje individuálně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.