Změna bankovního účtu

  • od

Dnešním dnem byla provedena změna bankovního účtu. Předešlý účet vedený u České spořitelny byl zrušen, veškeré prostředky z něj byly převedeny na účet nový. Nový účet je vedený u FIO banky.

Nové číslo účtu: 2102242616/2010

Důvod změny je prostý. FIO banka poskytuje velmi základní služby, které jsou pro činnost unie zcela dostatečné a na rozdíl od bývalé banky je poskytuje zcela zdarma (vč. internetového bankovnictví). Změna má tedy za cíl zjednodušit a zefektivnit činnost předsednictva a především pak usnadnit život tajemníkovi.