Aktuální informace

EET3.vlna EET je odsunuta díky rozhodnutí Ústavního soudu, takže školení o EET pro pálenice se zatím odkládá. Situaci sledujeme a až získáme nové informace, tak Vás budeme informovat.... více

3.vlna EET je odsunuta díky rozhodnutí Ústavního soudu, takže školení o EET pro pálenice se zatím odkládá. Situaci sledujeme a až získáme nové informace, tak Vás budeme informovat.


zpět

Valná hromada 20176.9.2017 proběhla valná hromada Unie destilatérů ve Vizovicích v areálu firmy Rudolf Jelínek

Krátký report naleznete na našem informačním blogu.... více

6.9.2017 proběhla valná hromada Unie destilatérů ve Vizovicích v areálu firmy Rudolf Jelínek

Krátký report naleznete na našem informačním blogu.


zpět

Zákon o ochraně zdraví ...S platností od středy 31.května 2017 vstupuje v platnost Zákon 65/2017 Sb. „Zákon o ochraně zdraví opřed škodlivými účinky návykových látek“. Tento zákon jste určitě zaznamenali ve sdělovacích prostředcích jako protikuřácký zákon. Revoluční změnou, kterou tento zákon přináší je zákaz kouření ve všech veřejně přístupných místech včetně restaurací.

 ... více

S platností od středy 31.května 2017 vstupuje v platnost Zákon 65/2017 Sb. „Zákon o ochraně zdraví opřed škodlivými účinky návykových látek“. Tento zákon jste určitě zaznamenali ve sdělovacích prostředcích jako protikuřácký zákon. Revoluční změnou, kterou tento zákon přináší je zákaz kouření ve všech veřejně přístupných místech včetně restaurací.

 

Tento zákon však přináší některé novinky i do oblasti nabízení a prodeje alkoholických nápojů:

 

1.Omezení prodeje

 

Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje mimo

 • prodejnu, která je potravinářským podnikem ("Potravinářským podnikem" se rozumí veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin)
 • provozovnu stravovacích služeb,
 • provozovnu výrobce vína,
 • ubytovací zařízení,
 • stánek s občerstvením, (stánek je prostor ohraničený pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pult nebo stolek, kde je prodáváno zboží nebo jsou poskytovány služby)
 • stánek specializující se na prodej tohoto zboží umístěný uvnitř stavby určené pro obchod,
 • veřejný dopravní prostředek dálkové železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy.

2. Podmínky prodeje

a.) Prodejce alkoholických nápojů je povinen na místech jejich prodeje umístit pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Text zákazu prodeje musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm.


b.)Osoba prodávající nebo podávající alkoholické nápoje musí být starší 18 let, nejde-li o osobu, u níž je tento prodej nebo podávání součástí soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství nebo potravinářskou chemii.

 

3. Příležitostný prodej lihovin

Lihoviny lze v rámci příležitostného prodeje prodávat pouze

 • na ochutnávce lihovin,
 • výročním, farmářském a tradičním trhu,
 • na veřejnosti přístupné slavnosti,
 • na tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci

Osoba, která hodlá prodávat lihoviny příležitostným způsobem je povinna prodej lihovin písemně oznámit správci spotřební daně, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat, a to nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prodeje.Toto oznámení musí vedle náležitostí stanovených daňovým řádem obsahovat tyto údaje:

 1. daňové identifikační číslo osoby,
  b) druh a množství lihoviny nabízené k prodeji,
  c) místo prodeje,
  d) druh a popis akce podle odstavce 2,
  e) datum zahájení a ukončení prodeje.

Lihoviny nelze příležitostně prodávat na jakýchkoliv sportovních akcích!

 

4. Prodej lihovin prostřednictvím prostředků komunikace na dálku – E SHOP

(1) Alkoholické nápoje lze prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let.

(2) Prodejce alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je povinen před prodejem alkoholických nápojů spotřebitele informovat o zákazu prodeje osobám mladším 18 let zjevně viditelným textem způsobem přiměřeným možnostem prostředku komunikace na dálku.

(3) Prodejce alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je povinen uvést v místě nabídky prodeje alkoholických nápojů své jméno, adresu sídla a identifikační číslo osoby.

(4) Prodejce alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nesmí použít osobní údaje spotřebitele získané v souvislosti s tímto prodejem pro jiné účely než pro danou koupi nebo tyto údaje předat jiné osobě.


zpět

článek o plaketě UDV oborovém časopise pro gastronomii HOREKA byla zveřejněna zmínka o plaketě Unie Destilatérů - článek zde.

Autor: Jana Dorčáková... více

V oborovém časopise pro gastronomii HOREKA byla zveřejněna zmínka o plaketě Unie Destilatérů - článek zde.

Autor: Jana Dorčáková


zpět

Valná hromada UD 2015Dne 28.5.15 proběhla v hotelu Agnes Zelená Bohdaneč valná hromada Unie Destilatérů. Hlavním bodem programu bylo schvalování nových stanov a také 1.Unijní Košt Ovocných Destilátů.  Fotoreportáž a výsledky koštu naleznete zde.

Zápis z VH bude vložen na stránky v nejbližších dnech.... více

Dne 28.5.15 proběhla v hotelu Agnes Zelená Bohdaneč valná hromada Unie Destilatérů. Hlavním bodem programu bylo schvalování nových stanov a také 1.Unijní Košt Ovocných Destilátů.  Fotoreportáž a výsledky koštu naleznete zde.

Zápis z VH bude vložen na stránky v nejbližších dnech.

 

Program valné hromady 28.5.2015 v hotelu AGNES Zelená Bohdaneč

Program 10:00 – 12:30 – jednání UD

1.    Zahájení valné hromady a schválení navrženého programu – tajemník

2.    Volba komisí – návrhové a mandátové

3.    Zpráva o činnosti za rok 2014 – předseda UD

4.    Zpráva o hospodaření za rok 2014 – předseda kontrolní komise

5.    Návrh nových stanov dle nového občanského zákoníku, případná diskuze k navrhovaným stanovám – tajemník

6.    Schválení nových stanov dle NOZ, schválení předsednictva jako zastupujícího orgánu a kontrolní komise dle nových stanov - tajemník

7.    Prezentace členské základny a informace k plaketě UD - Kutina

8.    Návrh usnesení valné hromady – předseda návrhové komise

9.    Diskuze

10.Schválení usnesení valné hromady

11.Závěr

Program 12:30 – 13:30 Oběd

Program 13:30 – 16:00

12.Přednášky odborných firem – každá firma 20-25 minut + diskuze:

-         „Odrůdy švestek vhodné pro výrobu slivovice“ zástupce firmy RUDOLF JELÍNEK a.s.,

-        Prezentace firmy Hradecký Pacov – destilační zařízení a další vybavení pěstitelských pálenic,

-        Prezentace firmy DESTILA Brno – nabídka destilačních technologií a služeb pro pěstitelské pálenice, 

-        Prezentace firmy PRONECO – kvasinky a enzymy pro zpracování kvasu,

-        Prezentace firmy TECHNO-OVA – lihová měřidla,

-        Prezentace firmy SW – Kalíšek – software pro pěstitelské pálenice a aktuální informace k elektronické evidenci tržeb.

Program 16:15 – 18:15

13.Košt destilátů – donesené vzorky účastníků valné hromady budou přelity do stejných lahví a označeny čísly pro anonymitu koštu a degustátory budou účastníci valné hromady pod vedením Kamila Kutiny a Jana Kadlece, po ukončení koštu bude jmenovité vyhodnocení a předání cen.

Program 18:15 – 19:00

14.Přestávka na ubytování

Program 19:00 – 21:00

15.Představení zajímavých výrobků jednotlivých pálenic s výkladem jejich zástupců a koštem, za každou firmu maximálně 2 výrobky, délka tohoto bloku dle množství prezentovaných výrobků (Zelená Bohdaneč, Pálenice Jílová, LIQUI B – Blatná, RUDOLF JELÍNEK a další dle účasti).

Program 20:00 – 22:00

16.Diskuze – předávání odborných poznatků – společenský večer

 

 

Organizační poznámky:

1.    Vstup členové UD zdarma a nečlenové – účastnický poplatek 200,-,

2.    Nutno nahlásit ubytování dopředu Jan Kadlec 604 211 088 nebo níže přímo na hotel, noclehy si hradí každý účastník sám a v případě nahlášení přímo na hotel se odvolat na to, že je účastníkem valné hromady Unie destilatérů, vizitka na hotel:

 

RESTAURACE • HOTEL • SPORTPARK AGNES
Bohdaneč 167, 285 25
DIČ: CZ60711957
tel.: +420 321 022 087
Email: recepce@agneshotel.cz

 

3.    U prezence se budou platit členské příspěvky za daný rok, obědy a večeře, nealko v průběhu valné hromady platí unie,

4.    Plakety unie se budou platit a vyzvedávat až po valné hromadě, kde ji bude Kamil Kutina prezentovat a také informovat o podmínkách pro členy,

5.    V případě jakýchkoliv dotazů, kontaktujte tajemníka: Mgr.Jiří Koňařík 602877166.


zpět

Plaketa Unie DestilatérůSeznam platných vlastníků plakety naleznete  zde.

... více

Seznam platných vlastníků plakety naleznete  zde.

Pálení pravých ovocných destilátů se v našich zemích těší stále větší oblibě. Už dlouho není jen doménou Moravy, ale hojně se rozšířilo i v Čechách.

Díky metanolové kauze jsou teď lidé mnohem obezřetnější při nákupu destilátů a dávají přednost prověřeným výrobcům.

Již od roku 1993 působí u nás Unie destilatérů, která sdružuje pěstitelské pálenice a malé ovocné lihovary. Unie se snaží propagovat poctivý přístup k řemeslu a stavovskou čest. Členové Unie se zúčastňují mnoha školení

a degustací čímž si zvyšují odbornost. Aby zákazník snadno poznal prověřenou

a poctivou palírnu, vydává nyní Unie destilatérů svým členům plaketu „Tato palírna je řádným členem Unie Destilatérů“. Držitel plakety musí dodržovat stanovy Unie, legislativu a hygienu provozu.

Plaketa se tak stává určitou zárukou kvality a garantuje snahu

o spokojeného zákazníka.


zpět

Změna kaucí pro lihovary10.12.14 schválil Senát změnu zákona o spotřebních daních. 
Zásadní změna se týká kaucí u lihovarů a to následovně:

Osoba povinná značit líh je povinna poskytnout kauci, a to ve výši... více

10.12.14 schválil Senát změnu zákona o spotřebních daních. 
Zásadní změna se týká kaucí u lihovarů a to následovně:

Osoba povinná značit líh je povinna poskytnout kauci, a to ve výši

100 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit nejvýše 2 000 litrů lihu,

500 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit nejvýše 25 000 litrů lihu, nebo

5 000 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit více než 25 000 litrů lihu.


zpět

Zákon o povinném značení lihuVe sbírce zákonů byly zveřejněny zákony týkající se úprav v oboru výroby lihovin. Týká se to členů, kteří mají ovocný lihovar, ne těch, kteří mají pouze pěstitelskou pálenici. Užitečné odkazy zde:

Zákon č. 307/2013Sb. - Zákon o povinném značení lihu.
... více

Ve sbírce zákonů byly zveřejněny zákony týkající se úprav v oboru výroby lihovin. Týká se to členů, kteří mají ovocný lihovar, ne těch, kteří mají pouze pěstitelskou pálenici. Užitečné odkazy zde:

Zákon č. 307/2013Sb. - Zákon o povinném značení lihu.

 

Zákon č. 308/2013Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu.

 

Zákon č. 309/2013Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).


zpět

20.12.17 | Odložení další vlny EET

3. vlna EET (do které spadají i pěstitelské pálenice) se prozatím odkládá. Více zde.

8.9.17 | Prezentace CÚ o pěst. pálení a spotřební dani

V sekci "PREZENTACE"  naleznete prezentaci plk. ing. Slavíkové, která byla předvedena na Valné hromadě UD 6.9.17. Upozorňujeme, že tuto prezentaci není možné publikovat, nebo kopírovat bez souhlasu autora.

29.5.2016 | Prezentace SZPI z VH 2016

V sekci "PREZENTACE"  naleznete prezentaci SZPI, která byla předvedena na Valné hromadě UD 19.5.16. Upozorňujeme, že tuto prezentaci není možné publikovat, nebo kopírovat bez souhlasu autora. V sekci "ODKAZY"  naleznete odkazy na testy pro detekci kyanidů v alkoholu.

5.3.2016 | Členské příspěvky

Připomínáme všem členům UD, kteří ještě nezaplatili členské příspěvky, aby tak učinili nejlépe na náš účet: 1925642309/0800.

15.6.2015 | Usnesení z valné hromady

Usnesení z valné hromady UD konané 28.5.15 v Bohdanči naleznete zde. Nové stanovy UD naleznete zde.