Aktuální informaceS lítostí oznamujeme, že nás ve věku 77 let opustil náš dlouholetý člen pan Jaroslav Borkovec.... více

S lítostí oznamujeme, že nás ve věku 77 let opustil náš dlouholetý člen pan Jaroslav Borkovec.


zpět

Valná hromada UD 2018Fotoreport z valné hromady naleznete zde.... více

Fotoreport z valné hromady naleznete zde.


zpět

EET3.vlna EET je odsunuta díky rozhodnutí Ústavního soudu, takže školení o EET pro pálenice se zatím odkládá. Situaci sledujeme a až získáme nové informace, tak Vás budeme informovat.... více

3.vlna EET je odsunuta díky rozhodnutí Ústavního soudu, takže školení o EET pro pálenice se zatím odkládá. Situaci sledujeme a až získáme nové informace, tak Vás budeme informovat.


zpět

Zákon o ochraně zdraví ...S platností od středy 31.května 2017 vstupuje v platnost Zákon 65/2017 Sb. „Zákon o ochraně zdraví opřed škodlivými účinky návykových látek“. Tento zákon jste určitě zaznamenali ve sdělovacích prostředcích jako protikuřácký zákon. Revoluční změnou, kterou tento zákon přináší je zákaz kouření ve všech veřejně přístupných místech včetně restaurací.

 ... více

S platností od středy 31.května 2017 vstupuje v platnost Zákon 65/2017 Sb. „Zákon o ochraně zdraví opřed škodlivými účinky návykových látek“. Tento zákon jste určitě zaznamenali ve sdělovacích prostředcích jako protikuřácký zákon. Revoluční změnou, kterou tento zákon přináší je zákaz kouření ve všech veřejně přístupných místech včetně restaurací.

 

Tento zákon však přináší některé novinky i do oblasti nabízení a prodeje alkoholických nápojů:

 

1.Omezení prodeje

 

Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje mimo

 • prodejnu, která je potravinářským podnikem ("Potravinářským podnikem" se rozumí veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin)
 • provozovnu stravovacích služeb,
 • provozovnu výrobce vína,
 • ubytovací zařízení,
 • stánek s občerstvením, (stánek je prostor ohraničený pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pult nebo stolek, kde je prodáváno zboží nebo jsou poskytovány služby)
 • stánek specializující se na prodej tohoto zboží umístěný uvnitř stavby určené pro obchod,
 • veřejný dopravní prostředek dálkové železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy.

2. Podmínky prodeje

a.) Prodejce alkoholických nápojů je povinen na místech jejich prodeje umístit pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Text zákazu prodeje musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm.


b.)Osoba prodávající nebo podávající alkoholické nápoje musí být starší 18 let, nejde-li o osobu, u níž je tento prodej nebo podávání součástí soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství nebo potravinářskou chemii.

 

3. Příležitostný prodej lihovin

Lihoviny lze v rámci příležitostného prodeje prodávat pouze

 • na ochutnávce lihovin,
 • výročním, farmářském a tradičním trhu,
 • na veřejnosti přístupné slavnosti,
 • na tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci

Osoba, která hodlá prodávat lihoviny příležitostným způsobem je povinna prodej lihovin písemně oznámit správci spotřební daně, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat, a to nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prodeje.Toto oznámení musí vedle náležitostí stanovených daňovým řádem obsahovat tyto údaje:

 1. daňové identifikační číslo osoby,
  b) druh a množství lihoviny nabízené k prodeji,
  c) místo prodeje,
  d) druh a popis akce podle odstavce 2,
  e) datum zahájení a ukončení prodeje.

Lihoviny nelze příležitostně prodávat na jakýchkoliv sportovních akcích!

 

4. Prodej lihovin prostřednictvím prostředků komunikace na dálku – E SHOP

(1) Alkoholické nápoje lze prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let.

(2) Prodejce alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je povinen před prodejem alkoholických nápojů spotřebitele informovat o zákazu prodeje osobám mladším 18 let zjevně viditelným textem způsobem přiměřeným možnostem prostředku komunikace na dálku.

(3) Prodejce alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je povinen uvést v místě nabídky prodeje alkoholických nápojů své jméno, adresu sídla a identifikační číslo osoby.

(4) Prodejce alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nesmí použít osobní údaje spotřebitele získané v souvislosti s tímto prodejem pro jiné účely než pro danou koupi nebo tyto údaje předat jiné osobě.


zpět

článek o plaketě UDV oborovém časopise pro gastronomii HOREKA byla zveřejněna zmínka o plaketě Unie Destilatérů - článek zde.

Autor: Jana Dorčáková... více

V oborovém časopise pro gastronomii HOREKA byla zveřejněna zmínka o plaketě Unie Destilatérů - článek zde.

Autor: Jana Dorčáková


zpět

Plaketa Unie DestilatérůSeznam platných vlastníků plakety naleznete  zde.

... více

Seznam platných vlastníků plakety naleznete  zde.

Pálení pravých ovocných destilátů se v našich zemích těší stále větší oblibě. Už dlouho není jen doménou Moravy, ale hojně se rozšířilo i v Čechách.

Díky metanolové kauze jsou teď lidé mnohem obezřetnější při nákupu destilátů a dávají přednost prověřeným výrobcům.

Již od roku 1993 působí u nás Unie destilatérů, která sdružuje pěstitelské pálenice a malé ovocné lihovary. Unie se snaží propagovat poctivý přístup k řemeslu a stavovskou čest. Členové Unie se zúčastňují mnoha školení

a degustací čímž si zvyšují odbornost. Aby zákazník snadno poznal prověřenou

a poctivou palírnu, vydává nyní Unie destilatérů svým členům plaketu „Tato palírna je řádným členem Unie Destilatérů“. Držitel plakety musí dodržovat stanovy Unie, legislativu a hygienu provozu.

Plaketa se tak stává určitou zárukou kvality a garantuje snahu

o spokojeného zákazníka.


zpět

Změna kaucí pro lihovary10.12.14 schválil Senát změnu zákona o spotřebních daních. 
Zásadní změna se týká kaucí u lihovarů a to následovně:

Osoba povinná značit líh je povinna poskytnout kauci, a to ve výši... více

10.12.14 schválil Senát změnu zákona o spotřebních daních. 
Zásadní změna se týká kaucí u lihovarů a to následovně:

Osoba povinná značit líh je povinna poskytnout kauci, a to ve výši

100 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit nejvýše 2 000 litrů lihu,

500 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit nejvýše 25 000 litrů lihu, nebo

5 000 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit více než 25 000 litrů lihu.


zpět

Zákon o povinném značení lihuVe sbírce zákonů byly zveřejněny zákony týkající se úprav v oboru výroby lihovin. Týká se to členů, kteří mají ovocný lihovar, ne těch, kteří mají pouze pěstitelskou pálenici. Užitečné odkazy zde:

Zákon č. 307/2013Sb. - Zákon o povinném značení lihu.
... více

Ve sbírce zákonů byly zveřejněny zákony týkající se úprav v oboru výroby lihovin. Týká se to členů, kteří mají ovocný lihovar, ne těch, kteří mají pouze pěstitelskou pálenici. Užitečné odkazy zde:

Zákon č. 307/2013Sb. - Zákon o povinném značení lihu.

 

Zákon č. 308/2013Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu.

 

Zákon č. 309/2013Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).


zpět

14.8.2018 | Úroda ovoce 2018

Článek o úrodě 2018 naleznete zde.

5.6.2018 | Prezentace předsedy UD z Valné hromady 2018

Zde naleznete prezentaci předsedy UD o spotřebě alkoholu, EET a GDPR.

20.12.17 | Odložení další vlny EET

3. vlna EET (do které spadají i pěstitelské pálenice) se prozatím odkládá. Více zde.

8.9.17 | Prezentace CÚ o pěst. pálení a spotřební dani

V sekci "PREZENTACE"  naleznete prezentaci plk. ing. Slavíkové, která byla předvedena na Valné hromadě UD 6.9.17. Upozorňujeme, že tuto prezentaci není možné publikovat, nebo kopírovat bez souhlasu autora.

29.5.2016 | Prezentace SZPI z VH 2016

V sekci "PREZENTACE"  naleznete prezentaci SZPI, která byla předvedena na Valné hromadě UD 19.5.16. Upozorňujeme, že tuto prezentaci není možné publikovat, nebo kopírovat bez souhlasu autora. V sekci "ODKAZY"  naleznete odkazy na testy pro detekci kyanidů v alkoholu.