Aktuální informace

Valná hromada 2021Zápis z volební valné hromady Unie destilatérů ze dne 24.6. 2021 konané v Kulturním domě ve Velké Bíteši naleznete zde.... více

Zápis z volební valné hromady Unie destilatérů ze dne 24.6. 2021 konané v Kulturním domě ve Velké Bíteši naleznete zde.


zpět

Krizové opatření vládyText usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 21.10.20 naleznete zde.

Unie destilatérů doporučuje nepřerušovat provoz pálenic, protože se jedná o potravinářskou výrobu.... více

Text usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 21.10.20 naleznete zde.

Unie destilatérů doporučuje nepřerušovat provoz pálenic, protože se jedná o potravinářskou výrobu.


zpět

2.3.21 Doklady o zaplacení členských příspěvkůVšem členům, kteří uhradili členský poplatek, bude potvrzení zasláno mailem během měsíce března.... více

Všem členům, kteří uhradili členský poplatek, bude potvrzení zasláno mailem během měsíce března.zpět

EET - nové informaceDalší vlna EET (která by se mohla týkat i pěstitelského pálení) je vzhledem k mimořádným opatřením vlády prozatím posunuta.

Zde naleznete odkaz na podrobnou Eknihu o EET.... více

Další vlna EET (která by se mohla týkat i pěstitelského pálení) je vzhledem k mimořádným opatřením vlády prozatím posunuta.

Zde naleznete odkaz na podrobnou Eknihu o EET.

 

Pro ty z Vás, kteří se neúčastnili valné hromady a přišli tím pádem o přednášku Ing. Jiřího Duška o EET, několik užitečných odkazů:

 

Informace o EET: ETRZBY:CZ

EET účtenky zdarma: EETFREE.CZ

EETPLUS.CZ


zpět

Mezinárodní víkend slivoviceMezinárodní víkend slivovice je jediným svátkem v roce, který má skutečně grády. Od teď až navěky - poslední říjnový víkend patří oslavám těžké práce českých destilatérů, kteří z našeho ovoce dokáží vykouzlit skutečné zlato. Využijte tento víkend k uctění poctivého řemesla a dopřejte si kvalitní slivovici.

Zakladatelem projektu je Unie destilatérů ve spolupráci s velkoobchodem MAKRO. Hlavním partnerem je R. JELÍNEK a dalších 12 regionálních a lokálních výrobců slivovice a jiných destilátů. Všichni se rozhodli oslavit těžkou práci českých destilatérů. Mezinárodní víkend slivovice se bude konat vždy poslední víkend v říjnu, což tento rok vychází na 27. a 28. října. ... více

Mezinárodní víkend slivovice je jediným svátkem v roce, který má skutečně grády. Od teď až navěky - poslední říjnový víkend patří oslavám těžké práce českých destilatérů, kteří z našeho ovoce dokáží vykouzlit skutečné zlato. Využijte tento víkend k uctění poctivého řemesla a dopřejte si kvalitní slivovici.

Zakladatelem projektu je Unie destilatérů ve spolupráci s velkoobchodem MAKRO. Hlavním partnerem je R. JELÍNEK a dalších 12 regionálních a lokálních výrobců slivovice a jiných destilátů. Všichni se rozhodli oslavit těžkou práci českých destilatérů. Mezinárodní víkend slivovice se bude konat vždy poslední víkend v říjnu, což tento rok vychází na 27. a 28. října. 

Pamatujte! Dobrá slivovice voní po kvasu a nedrhne v krku.

Slivijó!

 


zpět

Plaketa Unie DestilatérůSeznam platných vlastníků plakety naleznete  zde.

... více

Seznam platných vlastníků plakety naleznete  zde.

Pálení pravých ovocných destilátů se v našich zemích těší stále větší oblibě. Už dlouho není jen doménou Moravy, ale hojně se rozšířilo i v Čechách.

Díky metanolové kauze jsou teď lidé mnohem obezřetnější při nákupu destilátů a dávají přednost prověřeným výrobcům.

Již od roku 1993 působí u nás Unie destilatérů, která sdružuje pěstitelské pálenice a malé ovocné lihovary. Unie se snaží propagovat poctivý přístup k řemeslu a stavovskou čest. Členové Unie se zúčastňují mnoha školení

a degustací čímž si zvyšují odbornost. Aby zákazník snadno poznal prověřenou

a poctivou palírnu, vydává nyní Unie destilatérů svým členům plaketu „Tato palírna je řádným členem Unie Destilatérů“. Držitel plakety musí dodržovat stanovy Unie, legislativu a hygienu provozu.

Plaketa se tak stává určitou zárukou kvality a garantuje snahu

o spokojeného zákazníka.

 

V oborovém časopise pro gastronomii HOREKA byla zveřejněna zmínka o plaketě Unie Destilatérů - článek zde.

Autor: Jana Dorčáková


zpět

Zákon o ochraně zdraví ...S platností od středy 31.května 2017 vstupuje v platnost Zákon 65/2017 Sb. „Zákon o ochraně zdraví opřed škodlivými účinky návykových látek“. Tento zákon jste určitě zaznamenali ve sdělovacích prostředcích jako protikuřácký zákon. Revoluční změnou, kterou tento zákon přináší je zákaz kouření ve všech veřejně přístupných místech včetně restaurací.

 ... více

S platností od středy 31.května 2017 vstupuje v platnost Zákon 65/2017 Sb. „Zákon o ochraně zdraví opřed škodlivými účinky návykových látek“. Tento zákon jste určitě zaznamenali ve sdělovacích prostředcích jako protikuřácký zákon. Revoluční změnou, kterou tento zákon přináší je zákaz kouření ve všech veřejně přístupných místech včetně restaurací.

 

Tento zákon však přináší některé novinky i do oblasti nabízení a prodeje alkoholických nápojů:

 

1.Omezení prodeje

 

Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje mimo

 • prodejnu, která je potravinářským podnikem ("Potravinářským podnikem" se rozumí veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin)
 • provozovnu stravovacích služeb,
 • provozovnu výrobce vína,
 • ubytovací zařízení,
 • stánek s občerstvením, (stánek je prostor ohraničený pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pult nebo stolek, kde je prodáváno zboží nebo jsou poskytovány služby)
 • stánek specializující se na prodej tohoto zboží umístěný uvnitř stavby určené pro obchod,
 • veřejný dopravní prostředek dálkové železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy.

2. Podmínky prodeje

a.) Prodejce alkoholických nápojů je povinen na místech jejich prodeje umístit pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Text zákazu prodeje musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm.


b.)Osoba prodávající nebo podávající alkoholické nápoje musí být starší 18 let, nejde-li o osobu, u níž je tento prodej nebo podávání součástí soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství nebo potravinářskou chemii.

 

3. Příležitostný prodej lihovin

Lihoviny lze v rámci příležitostného prodeje prodávat pouze

 • na ochutnávce lihovin,
 • výročním, farmářském a tradičním trhu,
 • na veřejnosti přístupné slavnosti,
 • na tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci

Osoba, která hodlá prodávat lihoviny příležitostným způsobem je povinna prodej lihovin písemně oznámit správci spotřební daně, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat, a to nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prodeje.Toto oznámení musí vedle náležitostí stanovených daňovým řádem obsahovat tyto údaje:

 1. daňové identifikační číslo osoby,
  b) druh a množství lihoviny nabízené k prodeji,
  c) místo prodeje,
  d) druh a popis akce podle odstavce 2,
  e) datum zahájení a ukončení prodeje.

Lihoviny nelze příležitostně prodávat na jakýchkoliv sportovních akcích!

 

4. Prodej lihovin prostřednictvím prostředků komunikace na dálku – E SHOP

(1) Alkoholické nápoje lze prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let.

(2) Prodejce alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je povinen před prodejem alkoholických nápojů spotřebitele informovat o zákazu prodeje osobám mladším 18 let zjevně viditelným textem způsobem přiměřeným možnostem prostředku komunikace na dálku.

(3) Prodejce alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je povinen uvést v místě nabídky prodeje alkoholických nápojů své jméno, adresu sídla a identifikační číslo osoby.

(4) Prodejce alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nesmí použít osobní údaje spotřebitele získané v souvislosti s tímto prodejem pro jiné účely než pro danou koupi nebo tyto údaje předat jiné osobě.


zpět

Zákon o povinném značení lihuVe sbírce zákonů byly zveřejněny zákony týkající se úprav v oboru výroby lihovin. Týká se to členů, kteří mají ovocný lihovar, ne těch, kteří mají pouze pěstitelskou pálenici. Užitečné odkazy zde:

Zákon č. 307/2013Sb. - Zákon o povinném značení lihu.
... více

Ve sbírce zákonů byly zveřejněny zákony týkající se úprav v oboru výroby lihovin. Týká se to členů, kteří mají ovocný lihovar, ne těch, kteří mají pouze pěstitelskou pálenici. Užitečné odkazy zde:

Zákon č. 307/2013Sb. - Zákon o povinném značení lihu.

 

Zákon č. 308/2013Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu.

 

Zákon č. 309/2013Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).


zpět

5.11.20 | ČT24 Byznys - výroba alkoholu v nouzovém stavu

Hlavní ekonomický pořad zpravodajského programu ČT24 odvysílal 3.11.20 díl o tom, jak se daří výrobcům alkoholu v čase nouzového stavu. Za destilatéry mluvil člen naší unie Ing. Zdeněk Musil. Pořad naleznete zde.

13.10.20 | Usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření

Usnesení platné od 14.10.20, kterým se nahrazuje usnesení ze dne 8.10.20 je ke stažení zde.

18.12.19 | !! Aktuálně ke spotřební dani !!

Poslanecká sněmovna většinou přítomných poslanců schválila vládní návrh tzv. daňového balíčku, jehož součástí je i změna zákona o spotřebních daních v oblasti spotřební daně z lihu. Sazba daně z lihu obsaženého v ovocných destilátech z pěstitelského pálení se zvyšuje ze 143 Kč za la na 162 Kč za la. Základní sazba daně z lihu vzroste z 285 Kč za la na 322,5 Kč za la s účinností od 1. ledna 2020.

26.10.19 | Upozornění - překročení limitu 30 la u PP

Vhledem k velmi vysokému počtu případů překročení limitu pálení 30 la (cca 3000 případů) na domácnost v sezoně 2018/2019 vydala celní správa toto upozornění pro pěstitele, které doporučuje vyvěstit v pěstitelských pálenicích:

(obrázek lze uložit přímo zde v rozlišení vhodném pro tisk)

 

26.10.19 | Navýšení spotřební daně z alkoholu

Předpokládá se navýšení spotřební daně z alkoholu až o 15% - tj pro pálenice z nynějších 143,-/la na 166,-/la pravděpodobně od 1.1.2020.

K dnešnímu dni ještě není schváleno. Celou situaci sledujeme a budeme průběžně informovat.